top of page

Projecten

PV-20190314-100.jpg

Connected Transport Corridors

De Connected Transport Corridors zijn een landelijk samenwerkingsverband tussen het ministerie van IenW, regio’s en marktpartijen. Het doel is om het wegtransport veiliger, schoner en efficiënter te maken door bestaande slimme mobiliteitstoepassingen op grote schaal uit te rollen. Communicatie speelt een cruciale rol bij het behalen van die opschaling.

chauffeurs.jpg

Experience Week Connected Transport

Met de Experience Week Connected Transport had Nederland een internationale primeur: van 1 tot en met 5 oktober 2018 werden 250 ritten gemaakt met in konvooi rijdende trucks van verschillende vervoerders, allen voorzien van de laatste connected technologie. Vanuit zes locaties en verspreid over vijf dagen leggen in totaal zo’n 250 trucks routes af.

D_071619_CyberWarfare_Blog_1500x750.jpg

Datagedreven werken binnen Defensie

In de transformatie naar een informatie gestuurde krijgsmacht is data een belangrijk onderdeel. Defensie heeft al veel ervaring met het werken met data, maar wilde die ervaringen en kennis meer centraliseren. Met de komst van twee Chief Data Officers wil Defensie meer lijn brengen in de activiteiten.

fietsers bij spoorbrug.jpg

Slim samenwerken op smart mobility

Het ministerie van IenW, provincies en gemeenten maakten op 3 juni 2019 bestuurlijke afspraken over het bundelen van hun kennis, budgetten en werkwijzen. Het doel van de afspraken was om het beleid van de regio’s te harmoniseren en tot een gezamenlijke aanpak te komen voor smart mobility.

Projecten: Projecten
bottom of page