top of page
D_071619_CyberWarfare_Blog_1500x750.jpg

Datagedreven werken binnen Defensie

Opdrachtgever: ministerie van Defensie
Diensten: executie

In de transformatie naar een informatie gestuurde krijgsmacht is data een belangrijk onderdeel. Defensie heeft al veel ervaring met het werken met data, maar wilde die ervaringen en kennis meer centraliseren. Met de komst van twee Chief Data Officers wil Defensie meer lijn brengen in de activiteiten.

De opgave

Het opstellen van een data community en het ontwikkelen van verschillende communicatiemiddelen werd genoemd als onderdeel van de roadmap. Het doel was om medewerkers op toegankelijke wijze te informeren wat er de komende jaren op het gebied van data stond te gebeuren, en een community te creëren waar data specialisten terecht konden om informatie op te halen ter ondersteuning van hun taak. De community moest een centraal punt vormen voor meer informatie of doorverwijzingen over data.

Aanpak

Er is een gestart met een inventarisatie van bestaande kanalen en middelen die data scientists al in gebruik hadden. Uit de inventarisatie bleek dat er al gewerkt werd aan een online portal met doorverwijzingen naar allerhande tools. Het advies luidde dan ook om hier op aan te sluiten.

Resultaat

In samenspraak met de andere afdeling is gewerkt aan de structuur voor de webpagina, en aan de look & feel. Daarnaast is de maandelijkse nieuwsbrief geprofessionaliseerd en is er een storyboard geschreven voor een animatie die de datastrategie nader toelicht. Anders opgeleverde middelen waren een slidedeck, handboek en vernieuwde SharePoint omgeving voor het CIO-office.

Datagedreven werken binnen Defensie: Projecten
bottom of page