top of page
PV-20190314-100.jpg

Connected Transport Corridors

Opdrachtgever: ministerie van IenW
Diensten: strategie, executie, media & PR

De Connected Transport Corridors zijn een landelijk samenwerkingsverband tussen het ministerie van IenW, regio’s en marktpartijen. Het doel is om het wegtransport veiliger, schoner en efficiënter te maken door bestaande slimme mobiliteitstoepassingen op grote schaal uit te rollen. Communicatie speelt een cruciale rol bij het behalen van die opschaling.


De opgave

Opschaling is alleen mogelijk als alle partijen in de keten meewerken. In de communicatiestrategie is dan ook onderscheid gemaakt tussen vier doelgroepen: de wegbeheerders, de logistieke sector en de regio’s. Om datagedreven oplossingen te laten slagen moet er ten eerste data voor handen zijn. Daar komen de wegbeheerders in beeld: zij moeten er voor zorgen dat data beschikbaar, actueel en betrouwbaar is. Op basis van deze data kan de markt oplossingen (door)ontwikkelen, zoals planningssoftware of apps, met daarin waarschuwingen voor wegwerkzaamheden of een te lage brug. De oplossingen hebben alleen impact als ze ook daadwerkelijk gebruikt worden. De logistieke sector is daarom van begin af aan intensief betrokken bij de samenwerking.

De aanpak

Voor de positionering zijn een aantal uitgangspunten gekozen:

  • Landelijke samenwerking: want dat betekent dat de dienstverlening niet op houdt bij de provinciegrenzen;

  • Opschaling in de praktijk: want dat betekent dat de vervoerder investeert in techniek die de overheid blijvend ondersteunt;

  • Veilig, schoon en efficiënt: want dat sluit aan bij zowel de beleidsdoelstellingen als ook voordelen waar vervoerders op in zetten


Om de landelijke communicatie eenduidig en gestructureerd te houden is een landelijke communicatiewerkgroep opgericht, met vertegenwoordiging vanuit de deelnemende regio’s. In deze werkgroep is de kernboodschap geformuleerd en zijn procesafspraken gemaakt rondom woordvoering, afstemming en planning. Iedere zes maanden wordt een communicatieagenda opgesteld met de belangrijkste events, mijlpalen en media-optredens. In de besloten online community is gelegenheid om documenten uit te wisselen en samen te werken. Daarnaast worden werksessies, webinars, evenementen en beursdeelnames georganiseerd om de juiste doelgroep op het juiste moment te informeren en enthousiasmeren over de volgende stap. Regio’s worden gefaciliteerd in hun communicatie met toolbox vol informatie over de toepassingen, een standaard slidedeck, foldermateriaal, FAQ, animatie, video’s en foto’s.


Resultaten

Op de website www.datavoorlogistiek.nl wordt de data van de 50 grootste gemeenten ontsloten en dat aantal groeit gestaag. De toepassingen van de Connected Transport Corridors zijn uitgerold in de regio’s Zuid-Holland, Brabant en Limburg en vanaf oktober 2020 ook in Amsterdam Westkant. Er zijn momenteel zo’n 100 vrachtwagens die connected rijden. De uitrol heeft tot veel aandacht in de media geleid, met meer dan 50 publicaties waaronder in het AD en de de Telegraaf.

Connected Transport Corridors: Projecten
bottom of page