top of page
fietsers bij spoorbrug.jpg

Slim samenwerken op smart mobility

Opdrachtgever: ministerie van IenW
Diensten: strategie, executie

Het ministerie van IenW, provincies en gemeenten maakten op 3 juni 2019 bestuurlijke afspraken over het bundelen van hun kennis, budgetten en werkwijzen. Het doel van de afspraken was om het beleid van de regio’s te harmoniseren en tot een gezamenlijke aanpak te komen voor smart mobility.

De opgave

De krachtenbundeling biedt een framework van bestuurlijke afspraken en samenwerkingsprincipes om impact te maken met smart mobility. Dat vraagt om een gedragsverandering van de deelnemende overheden. Samenwerken binnen de afgesproken principes betekent bijvoorbeeld dat oplossingen opschaalbaar moeten zijn. Daarnaast was er de behoefte om ook op communicatievlak te krachten te bundelen. Informatie en kennis is versnipperd over verschillende organisaties en kanalen: hoe scheppen we inzicht en overzicht?

De aanpak

In de communicatie benoemen we steeds het belang, de urgentie en meerwaarde van samenwerking. De bewijsvoering van dat belang ligt bij de inhoudelijke thema’s: daar ligt de nadruk op. We illustreren het verhaal met concrete voorbeelden en successen. Om inzicht en overzicht te creëren is ingezet op twee actielijnen: het samenbrengen van communicatieprofessionals uit de regio en het inrichten van een centrale online omgeving. De bestuurlijke afspraken en bestuurlijke overleggen worden gebruikt als stuurmiddel in de gedragsverandering.

Slim samenwerken op smart mobility: Projecten
bottom of page